Kosovë, Prishtinë | Lagjja “Emshiri”, Rr. “Dervish Hima”, C6 - Llamella B, nr.6. | +381(0)38 612 613 | +377(0)45 55 00 44 | info@timiinvest.com