Produktet/Shërbimet

Financim i Shtëpive

Ky produkt financon blerjen e veturave të reja apo te perdorura, përmes Partnerëve tanë furnizues.

Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .

Financim i Agronomisë

Ky produkt financon blerjen e paisjeve/produkteve të reja apo te perdorura përmes Partnerëve tanë furnizues .

Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .

Financim i Automjeteve

Ky produkt financon blerjen e shtepive/banesave të reja apo te perdorura përmes Partnerëve tanë të sektorit të ndërtimtarisë.

Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .

Dokumentet e nevojshme

person fizik

person juridik